به آینده قدم بگذارید

به آينده حکمرانی کنید

سیکانت دنیایی نوینی است ساخته شده توسط گروهی از جوانان متخصص که در عین داشتن نشاط و خلاقیت جوانی با کوله باری از تجربه و توفیق همراهی با کسب و کار های مختلف را به دست آورده اند؛ ما سعی داریم بالاتر از یک رابطه محدود کاری عضوی دلسوز و دوست همیشگی  کسب و کار شما باشیم؛ و این همراهی یک افتخار ناب و تکرار نشدنی برای ماست

رشد از مسیر فینتک

فناوری‌های مالی به رشد و توسعه‌ی کسب‌کار شما سرعت می‌دهد

رشد از مسیر فینتک

فناوری‌های مالی به رشد و توسعه‌ی کسب‌کار شما سرعت می‌دهد

مهم ترین خدمات سیکانت چیست؟

رشد از مسیر فینتک

فناوری‌های مالی به رشد و توسعه‌ی کسب‌کار شما سرعت می‌دهد

رشد از مسیر فینتک

فناوری‌های مالی به رشد و توسعه‌ی کسب‌کار شما سرعت می‌دهد

رشد از مسیر فینتک

فناوری‌های مالی به رشد و توسعه‌ی کسب‌کار شما سرعت می‌دهد

رشد از مسیر فینتک

فناوری‌های مالی به رشد و توسعه‌ی کسب‌کار شما سرعت می‌دهد

۹۹٪ نرخ موفقیت

با توجه به چند پروایدری بودن زیرساخت، نرخ موفقیت درخواست‌ها تا ۹۹٪ امکان‌پذیر است.

حجم لود تراکنش بالا

الگوریتم‌های پیشرفته در زیرساخت، نگرانی کسب و کار‌ها برای ساعات اوج ترافیک تراکنش‌ها را از بین برده است.

زمان ثبت تراکنش‌ها

با توجه به چند پروایدری بودن زیرساخت، نرخ موفقیت درخواست‌ها تا ۹۹٪ امکان‌پذیر است.

رفع تقلب در پرداخت

با توجه به چند پروایدری بودن زیرساخت، نرخ موفقیت درخواست‌ها تا ۹۹٪ امکان‌پذیر است.

بزرگتـرین آژانس تبلیغـات آنلایـن کشــور

مالک پرمخاطب‌ترین رسانه‌ها و پلتفرم‌های تبلیغات آنلاین

سیکانت دنیایی نوینی است ساخته شده توسط گروهی از جوانان متخصص که در عین داشتن نشاط و خلاقیت جوانی با کوله باری از تجربه و توفیق همراهی با کسب و کاره ای مختلف را به دست آورده اند؛ ما سعی داریم بالاتر از یک رابطه محدود کاری عضوی دلسوز و دوست همیشگی  کسب و کار شما باشیم؛ و این همراهی یک افتخار ناب و تکرار نشدنی برای ماست

به چه کمکی نیاز داری ؟

سیکا در خدمت شماست …

برنامه نویسی وب

Web Programming

برنامه نویسی وب

Web Programming

برنامه نویسی وب

Web Programming

برنامه نویسی وب

Web Programming

خانهنمونه کارهاخدماتدرباره ماتماس