برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

پیگیری منابع انرژی۱۸ بهمن ۱۴۰۱

زمستان 1398

طرح ده محور نقطه زن با اهداف اقتصادی برای بی اثر کردن تحریم مطالبه آن از مجلس آینده

١٢:٣٠ الی ١٣:٣٠

سخنرانی:
محمد خدادادی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی: اشکان حاجی محمدی

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشکیل گروه بحث آزاد

١٣:٣٠ الی ١٤:٠٠

استراحت صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

گروه برتر اعلام نتیجه

تحولات بنیان برافکن فناورانه از 1396 تا 1402

زمستان 1398

طرح ده محور نقطه زن با اهداف اقتصادی برای بی اثر کردن تحریم مطالبه آن از مجلس آینده

١٢:٣٠ الی ١٣:٣٠

سخنرانی:
محمد خدادادی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی: اشکان حاجی محمدی

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشکیل گروه بحث آزاد

١٣:٣٠ الی ١٤:٠٠

استراحت صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

گروه برتر اعلام نتیجه

سایه به سایه با مجلساز 1398 تا 1402

زمستان 1398

طرح ده محور نقطه زن با اهداف اقتصادی برای بی اثر کردن تحریم مطالبه آن از مجلس آینده

١٢:٣٠ الی ١٣:٣٠

سخنرانی:
محمد خدادادی

١٤:٠٠ الی ١٥:٣٠

سخنرانی: اشکان حاجی محمدی

٩:٣٠ الی ١٢:٣٠

تشکیل گروه بحث آزاد

١٣:٣٠ الی ١٤:٠٠

استراحت صرف ناهار

١٥:٣٠ الی ١٦:٣٠

گروه برتر اعلام نتیجه

٩٣شرکت کننده
٣٢٠+حاضرین
٨٠٣مدعوین
١٨٠اعلام رضایت

گالری رویداد ۱۴۰۰

خانهنمونه کارهاخدماتدرباره ماتماس