سرویس‌های استعلامی

با سرویس احراز هویت بایومتریک، می‌توان به بررسی ادعای کاربر در خصوص هویت خود با استفاده از داده‌های بصری، تکنیک‌های پردازش تصویر (Image Processing) و یادگیری عمیق (Deep Learning) پرداخت و آن‌ را تایید و یا رد کرد.

خانهنمونه کارهاخدماتدرباره ماتماس